Paimion Kehitys

– elinvoimaa yhdessä

Paimion Kehitys Oy on Paimion kaupungin ja Paimion Yrittäjät ry:n yhdessä omistama yhtiö, jonka tehtävänä on kehittää Paimion seudun elinvoimaa.

Yhtiön toimintaideana on rakentaa strategiassaan määritettyihin kohteisiin erilaisia kumppaniverkostoja, joilla on yhteinen intressi. Uskomme, että yhteinen intressi ja sen ympärille rakentuva luottamus ja yhteistyö, moninkertaistaa niiden tahojen määrän, jotka työskentelevät Paimion seudulle tärkeiden asioiden puolesta.

Yhtiön toimintamallina on kustannustehokas organisaatio, helppo lähestyttävyys ja ennakkoluulottomat innovatiiviset työskentelytavat.

Yhtiön strategiassa työnkohteet ovat jaettu kolmeen pääosa-alueeseen, joihin pääsemiseksi jokaiselle niistä on rakennettu omat työvälineet:

1) Sisämarkkinoiden ja palveluiden kehittäminen – SunPaimio
2) Seudun työpaikkojen lisääminen – Paimio Innovation Hub
3) Uusien pääomien ja investointien saaminen Paimion alueelle – Paimion Leijonienluola

Alkuosa
Sun Paimio Logo 250x250

SunPaimio

SunPaimio on enemmän kuin yhteinen markkinointisivu. Vaikka verkkosivusto sunpaimio.fi on työkalun näkyvin osa, sitä voi pitää ”vain” eräänlaisena sisäänheittotuotteena.

SunPaimion todellinen tarkoitus on luoda malli, jolla kaupungissa olevat potentiaalit, osaaminen ja verkostot saataisiin mahdollisimman joustavasti elinvoimaa lisäävään käyttöön.

SunPaimio hankkeet

Verkkosivusto

Käynnissä

Vaikutus

Nuoli Oranssi 183x79

Palvelut näkyviksi.

Palveluiden markkinointiin tukea yrityksille.

Vaikutus tavoite €

Paimiolaisten yritysten liikevaihdon kasvu 10M€/a

Kolmio 300x32

Suositteluverkostot

Käynnissä

Vaikutus

Nuoli Oranssi 183x79

Mahdollistaa konsortioiden syntymisen.

Siirtyminen kilpailija ajattelusta resurssi ajatteluun.

Vaikutus tavoite €

Paimiolaisten yritysten liikevaihdon kasvu 10M€/a

Kolmio 300x32

Tuote-/palvelu­muotoilut

Käynnissä

Vaikutus

Nuoli Oranssi 183x79

Paimiolaisten toimijoiden kilpailukyvyn vahvistaminen.

Liiketoimintaosaamisen kehittäminen.

Vaikutus tavoite €

Paimiolaisten yritysten liikevaihdon kasvu 10M€/a

Kolmio 300x32

Paimion sähkömuseo

Käynnissä

Vaikutus

Nuoli Oranssi 183x79

Paimioon matkailukohteen luominen ja vuosittain 50k uuden kävijän saaminen Paimioon.

Vaikutus tavoite €

Paimiolaisten yritysten liikevaihdon kasvu 10M€/a

Kolmio 300x32
8
9

Tällä hetkellä työn alla:

Elo-lokakuu 2020 käynnissä

– Pienryhmä työskentelyä yritysten välillä uusien toimintatapojen löytämiseksi – jatkuu teemoittain
– SunPaimio web-sivuston ja Shoplocally- nettimyynnin kehittäminen
– Koronaan liittyvät toimet
– Paimion Parantolan säätiön toiminnan ideointi

Sun Paimio Logo 250x250

Paimio Innovation Hub

Paimio Innovation HUB on yhteinen nimi uudelle brändille, jonka kautta markkinoimme Paimion kaupungin kumppanuutta ja Paimion seudulla sijaitsevia yritystontteja sekä toimitiloja. Päätavoite on lisätä merkittävästi seudulle työpaikkoja.

Paimio Innovation Hub hankkeet

Yritysalueiden myynti

Käynnissä

Vaikutus

Nuoli Vihrea 181x80

1) 40 uutta hallia Paimioon.

2) Paimio huomioidaan varteenotettava liiketoiminnan
sijoittamispaikkana.

Vaikutus tavoite €

10-20 M€ - 1–7 vuotta

Kolmio 300x32

3) 20-50 M€ lisää liikevaihtoa.

4) 50-200 uutta työpaikkaa.

5) 2-5 M€ lisää verotuloja.

Yritysalueiden myynnin tuotteistaminen

Käynnissä

Vaikutus

Nuoli Vihrea 181x80

1) Yhdistetään yksityiset ja kaupungin resurssit.

2) Hiotaan kitkavaikutukset palveluketjuista.

Vaikutus tavoite €

10-20 M€ - 1–7 vuotta

Kolmio 300x32

Strategisten kumppanuuksien luominen ja ylläpitäminen

Käynnissä

Vaikutus

Nuoli Vihrea 181x80

Löydetään ne tahot joiden intressit on yhdistettävissä kaupungin intresseihin.

Vaikutus tavoite €

10-20 M€ - 1–7 vuotta

Kolmio 300x32

Luodaan kaupungin brändiin uskottava toimija teollisuuden suuntaan

Käynnissä

Vaikutus

Nuoli Vihrea 181x80

Löydetään ne tahot joiden intressit on yhdistettävissä kaupungin intresseihin.

Vaikutus tavoite €

10-20 M€ - 1–7 vuotta

Kolmio 300x32

Biogpaimio

Käynnissä

Vaikutus

Nuoli Vihrea 181x80

Rakennetaan biokaasulaitos Paimioon ja sen ympärille muodostuu uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia.

Vaikutus tavoite €

10-20 M€ - 1–7 vuotta

Kolmio 300x32

Uusien ideoiden kiihdyttäminen

Suunnitteluvaihe

Vaikutus

Nuoli Vihrea 181x80

Muodostetaan uutta teknologiaa ja innovaatioita kehittävä Hub Paimioon.

Vaikutus tavoite €

10-20 M€ - 1–7 vuotta

Kolmio 300x32
8
9

Tällä hetkellä työn alla:

Elo-lokakuu 2020 käynnissä

– Kiertotaloushankkeen toisen vaiheen työstäminen
– Tekstiilin kierrätys klusterin arvoketjujen hahmottaminen
– Muovin kierrätykseen liittyvien yhteistyökumppaneiden kartoittaminen ja yhteistyösopimusten laatiminen
– YksYkkösen tuotteistaminen yhteistyössä WasaGroupin kanssa

Sun Paimio Logo 250x250

Paimion Leijonien­luola

Paimion Leijonienluolan voi mieltää kaksiosaiseksi toimintamalliksi. Yksinkertaistettuna ensimmäisessä vaiheessa kiinnitetään pääomia sijoittavien tahojen huomio Paimion kaupunkiin sijoitusvaihtoehtona ja toisessa vaiheessa syvennetään yhteistyötä heidän kanssaan.

Näkyvin osa työvälinettä on kerran vuodessa toteutettava Paimion Leijonienluola -tapahtuma.

Paimion Leijonienluola hankkeet

Paimion Leijonienluola -tapahtuma

Käynnissä

Vaikutus

Nuoli Sininen 181x79

Paimio mielletään paikaksi, jossa yritykset löytävät pääomia.

Pääomia sijoittavat tahot huomioivat Paimiota suunnitelmissaan.

Vaikutus tavoite €

10-20 M€ - 1–7 vuotta

Kolmio 300x32

Yhtiökumppani "Tinder" -sivusto

Suunnitteluvaihe

Vaikutus

Nuoli Sininen 181x79

Paimio mielletään alueeksi, josta löytyy relevantteja yhtiökumppaneita.

Vaikutus tavoite €

10-20 M€ - 1–7 vuotta

Kolmio 300x32

Kiertotalous case -tapahtuma

(sama case Paimio Innovation Hub:ssa)

Suunnitteluvaihe

Vaikutus

Nuoli Sininen 181x79

Pyritään kiinnittämään kiertotalouden toimijoiden huomio Paimioon liiketoiminnan sijoituspaikkana.

Vaikutus tavoite €

10-20 M€ - 1–7 vuotta

Kolmio 300x32

Paimion Leijonienluola Health

(yhteistyö Turku Business Region)

Suunnitteluvaihe

Vaikutus

Nuoli Sininen 181x79

Syvennetään yhteistyötä Turku Business Regioniin ja etsitään yhteisiä intressejä.

Löydetään potentiaalisia uusi yrityksiä Paimioon.

Vaikutus tavoite €

10-20 M€ - 1–7 vuotta

Kolmio 300x32

Paimionrahasto

Odottaa päätöstä

Vaikutus

Nuoli Sininen 181x79

Paimioon investoiminen lisääntyy.

Vaikutus tavoite €

10-20 M€ - 1–7 vuotta

Kolmio 300x32

5-10 M€

Yritysten kiihdyttäminen

esim. case Sähkömuseo

Odottaa päätöstä

Vaikutus

Nuoli Sininen 181x79

Paimion sisämarkkina kasvaa.

Palvelukirjo kuntalaisille kasvaa.

Vaikutus tavoite €

10-20 M€ - 1–7 vuotta

Kolmio 300x32

200 k€ - 2 M€

8
9

Tällä hetkellä työn alla:

Elo-lokakuu 2020 käynnissä

– Paimion Leijonienluolan uudelleen konseptointi uuden kotisivun julkaisu
– Rakennusyhtiöiden ja investoreiden kanssa yhteistyön kehittäminen