Leijonien­luola jatkuva pääomahaku

Paimion Leijonienluola jatkuva haku - helposti minimityöllä maksimaalinen hyöty

Mimi Thian ZKBzlifgkgw Unsplash 1024x768

Suuren suosionsa takia Paimion Leijonienluola avaa
uuden palvelun suomalaisille pääomasijoittajille ja
kasvuhakuisille yrityksille. Tavoitteenamme on saattaa
jatkuvalla haulla yhteen kuntayhteistyökumppanei-
demme alueilla toimivat n. 82 000 yritystä ja kumppaneinamme toimivat pääomasijoittajat, jotka etsivät aktiivisesti uusia sijoituskohteita hallinnoimilleen pääomille.

Palvelu on tavoitteena käynnistää vuoden 2021 aikana.

Konsepti on yksinkertainen

Pääomaa tarvitseva yritys tai pääomaa tarjoava toimija päättää liittyä Paimion Leijonienluolan ilmaiseen palveluun.

Yritys ilmoittautuu mukaan Leijonienluolan jatkuvaan hakuun vastaamalla ilmoittautumislinkin lomakkeeseen.

Pääomasijoittaja tilaa ilmoittautumislomakkeen osoitteesta mika.ingi@paimio.fi .

Ilmoittautumisen jälkeen pääomasijoittajan tiedot liitetään tietokantaan muiden pääomasijoittajien kanssa odottamaan sopivaa kohdeyritystä. Pääomasijoittajan on mahdollista päivittää tietojaan saamastaan ilmoittautumislinkistä koko palveluun kuulumisensa ajan. Mikäli pääomasijoittaja haluaa lopettaa palvelun, niin hän voi lähettää irtisanomisilmoituksen osoitteeseen mika.ingi@paimio.fi .

Ilmainen palvelu:
Yrityksen ilmoittautumisen jälkeen Paimion leijonienluola tutkii yrityksen tarpeet ja vertaa niitä mukaan ilmoittautuneiden pääomasijoittajien profiileihin.

Mikäli sopiva pääomasijoittaja löytyy, niin välitämme yrityksen tiedot eteenpäin. Ja vastuu jatkosta siirtyy pääomasijoittajalle.

Mikäli yritys haluaa esitellä syvällisemmin toimintaansa, niin se on mahdollista maksullisen showroom -palvelun avulla. Paimion Leijonienluolan työtilaan rakennetaan monipuolinen showroom.

Tähän palveluun kuuluu yrityksen esittelymateriaalin kommentointi ja yleinen sparraus.

Paimion Leijonienluola organisaatio kutsuu yrityksen showroomiin palveluun ilmoittautuneita ja profiililtaan sopivia pääomasijoittajia.

Pääomasijoittajajilla on kullakin saamansa kutsun jälkeen kaksi viikkoa aikaa tutustua yrityksen showroomissa olevaan materiaaliin.

Mikäli pääomasijoittaja kiinnostuu yrityksestä, niin hän on suoraan yhteydessä yritykseen showroomista saamilla yhteystiedoilla..

Mikäli yritykselle ei löytänyt sopivaa pääomasijoittajaa ensimmäisellä kierroksella, niin ei hätää. Yrityksen showroom säilyy 6 kuukautta ja pyrimme löytämään siihen uusia tutustujia. Yrityksen on myös mahdollista muokata materiaalejaan entistä myyvemmiksi.

Pidempiaikainen haku on voimassa 12 kk, jonka jälkeen yritys voi halutessaan uusia palvelun ilmoittautumalla uudestaan mukaan.

llmoittaudu jatkuvaan hakuun

Pääoma­sijoittaja tilaa ilmoittautumis­lomake

Yritys ilmoittaudu mukaan

Pääoma­sijoittajat jatkuvassa haussa

Tämä palvelu on tarkoitettu kaikille hyvämaineisille pääomasijoittajille, jotka haluavat sijoittaa suomalaisiin kasvuhakuisiin yrityksiin tai niiden tarvitsemiin toimitiloihin. Mukana on instituutionaalisia sijoittajia, sijoitusyhtiöitä ja enkelisijoittajia. Myös pankkien yritysrahoitukseen perehtyneitä yhteyshenkilöitä löytyy palvelumme kautta.

Pääomasijoittajalle yritämme tämän ILMAISEN palvelun avulla luoda lisäarvoa kahdella tavalla:

  • Kuntayhteistyön ja suoramarkkinoinnin avulla viemme pääoma tarjonnasta tiedon poikkeuksellisen laajalle kohderyhmälle, sekä määrällisesti, että maantieteellisen sijainnin osalta. Olemme myös työskentelyssämme palvelun kehittämiseksi pitkäjänteisiä. Yritykset kypsyvät ja kehittyvät omien aikataulujensa mukaan. Voi olla, ettei pääomasijoittaja ole nyt ajankohtainen, mutta puolen vuoden päästä on. Paimion Leijonienluola mahdollistaa kuntien neuvontapalveluiden kautta pääomasijoittajille oikea-aikaisen keskusteluyhteyden kohdeyrityksiin.
  • Yritysten yhteydenotoista tehdään alustava karsinta jo ennen kuin materiaali tulee pääomasijoittajalle. Näin varmistetaan se, ettei pääomasijoittajien aikaa kulu hukkaan.

Pääomasijoittajat sitoutuvat palvelussa kevyellä yhteistyösopimuksella:

  • Liiketoiminnassaan noudattamaan hyvää tapaa ja ylläpitämään toimialan eettistä tasoa. Toimimaan rehellisesti kohdeyrityksiään sekä Paimion Leijonienluolan organisaatiota kohtaan.
  • Täyttämään määrämittaisen lomakekyselyn, jossa kartoitetaan heidän kohdeyritystensä profiilit, jotta voidaan varmistaa mahdollisimman tehokas palvelu.
  • Saatuaan Paimion Leijonienluolasta kutsun potentiaalisen kohdeyrityksen showroomiin, tutustumaan siihen kahden viikon sisällä.

Yritykset jatkuvassa haussa

Yrityksen pyörittäminen on kiireistä. Tavoitteenamme ja palvelulupauksenamme on auttaa kaikenkokoisia yrityksiä löytämään itselleen sopivat pääomitus mahdollisuudet kustannustehokkaasti. Etsit sitten kumppania, lainaa tai toimitilojen rahoittajaa. Paimion Leijonienluola tekee parhaansa ollakseen avuksi.

Palveluun pääsee helposti täyttämällä ilmoittautumislomakkeen. Kysy lisää ja tilaa ilmoittautumislomake osoitteesta mika.ingi@paimio.fi.

Kun olette täyttäneet lomakkeen, niin Paimion Leijonienluolan organisaatio etsii mukana olevista pääomasijoittajista teille sopivimmat tahot seuraavan noin kahden viikon aikana ja lähettää heille lomakkeen sisältämän materiaalin. Saatuaan materiaalin mukana olevat pääomasijoittajat ovat sitoutuneet vastaamaan ja ilmaisemaan kiinnostuksensa tai sen puutteen kahden viikon sisällä. Pyrimme siis siihen, että yritys saa aina vastauksen.

Mikäli yritys haluaa esitellä toimintaansa syvällisemmin pääomasijoittajille ja saada samalla sparrausta esityksen tekemiseen on mahdollista myös tehdä oma showroom Paimion Leijonienluolan työskentely alustalle. Showroomin tilavuokra, joka sisältää materiaalin kommentoinnin on Alv0 250€ 6kk.

Rahoituksen ja sijoitusten saaminen riippuu aina yrityksen liikeideasta ja tilanteesta. Paimion Leijonienluola ei itse tee sijoituksia, eikä takaa, että palvelun käyttäjät löytävät pääomia palvelun kautta. Paimion leijonienluola ei myöskään vastaa mukaan ilmoittautuneiden toimijoiden välisisistä toimista tai sopimuksista.