Viestinnälliset teot

Viestintä, markkinointi ja brändin rakentaminen ovat tärkeä osa yritystoimintaa. Laaja näkyvyys ja markkinointi osaaminen eivät kuitenkaan ole ilmaisia. Siksi on hyvä tehdä yhteistyötä.

Paimion Kehitys Oy on tarkkaan tutkinut Paimion seudun ekosysteemiä. Meillä on ajatus siitä, miten haluamme näkyä medioissa ja mikä ydinviestimme on. Olemme tehneet paljon markkinoinnillista yhteistyötä yritysten kanssa ja olemme jatkossakin kiinnostuneita yhteisprojekteista. Kunhan aihe tukee samalla Paimion kehitys Oy:n päämääriä.

Alla muutamia esimerkkejä yhteistyöstä.

Paimion sisämarkkinoita mainostamaan olemme brändänneet SunPaimio sivuston ja sitä tukevat mainokset:

Paimio on kuin osteri – kaikki herkullinen sisältö on piilossa. SunPaimio avaa helpolla ja osittain huumorinkin välityksellä asiakkaille pääsyn paikallisten toimijoiden luokse.

Yhteistä mainontaa kansain­välisen tekstiili­kierrätys­hubin kanssa:

Paimioon on syntymässä laaja kansainvälinen kierrätettyyn tekstiilimateriaaliin liittyvä HUB. Sen siemen toimijoiden Rester Oy:n ja LSJH:n kanssa olemme tehneet yhteisiä promotapahtumia ja mm. tienvarsimainontaa.

Kiertotalous­kampuksen markkinointi­materiaali toteutettu WasaGroup Oy:n Paimion Kehitys Oy:n yhteistyö

Paimion Kiertotalous Kampuksen kehittäminen on toteutettu yhteistyönä Paimion Kehitys Oy:n ja WasaGroupin kanssa. Hanke ja siihen työstetty markkinointimateriaali ovat toteutettu viestinnällisesti äärimmäisen ammattitaitoisesti ja kunnianhimoisesti.

Tonttupolku - yritysten ja Paimion Kehitys Oy:n yhteistyö sisämarkkinoiden kehittämiseksi

Joulun alla Paimion kaupungin valtasivat tontut, jotka johdattivat kaupunkilaiset paikallisten yrittäjien liikkeisiin.

Ajatuksena oli yhteistyöllä kehittää yritysten kanssa sisämarkkinaa tukevaa brändivalikoimaa.

Ensimmäiseksi kehitimme Tonttupolun, josta saatuja kokemuksia voimme hyödyntää mahdollisesti myöhemmissä yhteishankkeissa.

Tonttupolku 900